Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Banner Verlofaanvraag

Verlofaanvragen

Verlof en verzuim

Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dit betekent dat het verplicht is dat een kind vanaf deze leeftijd elke schooldag op school aanwezig is. Er zijn wettelijk vastgestelde regels die aan leerplichtige leerlingen vrijstelling geven van de verplichting onderwijs te volgen. De meest bekende en voorkomende is natuurlijk verzuim wegens ziekte. Voor dit verzuim is uiteraard geen toestemming nodig. Wel is het noodzakelijk dat de school daarvan weet!

In vrijwel alle andere gevallen moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de schoolleiding.

U kunt een verzoek voor extra vrij indienen via dit formulier.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Om een pdf te kunnen lezen moet op uw computer Acrobat-reader geïnstalleerd zijn. Deze software is gratis en veilig te downloaden door hier te klikken.