Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

KES foto

Welkom op de site van de Koningin Emmaschool

Onze school is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we leggen daarbij accenten op het welbevinden van onze kinderen en op hun zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat zij in hun leven keuzes kunnen en durven maken.


Onze school staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun grondslag of identiteit.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Onze school wil, samen met de ouders, elk kind alle kansen bieden zichzelf te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, met respect voor zichzelf en de ander, en met een open vizier naar de samenleving. Wij willen onze leerlingen mede-opvoeden tot volwaardige en respectvolle burgers.

Dit alles kan alleen gerealiseerd worden binnen een schoolklimaat dat veiligheid en vertrouwen biedt en dat kindvriendelijk is.

Ons motto is Vasthouden door los te laten.

Ons logo laat ook ons motto zien: elk kind is een uniek schepsel en een eigen wezen, dat zich mag ontwikkelen naar eigen capaciteiten. In die ontwikkeling willen wij de kinderen vasthouden en begeleiden door de bindende factor te zijn, maar willen wij hen ook loslaten door hen te leren in hun eigen ontwikkeling op zichzelf en hun omgeving te vertrouwen.

 

  KENNISMAKEN OF INSCHRIJVEN?

 

 

Onze school

Onze school

Hier vindt u algemene informatie over de Koningin Emmaschool zoals de Schooltijden en teaminformatie

Ouders

Ouders

Alle informatie voor ouders zoals de jaarkalender van onze school en de weekbrief zijn hier te vinden.

Social schools

Social schools

Elke klas laat hier weten wat ze hebben gedaan en meemaken. En wat er in de planning staat.