Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Header Ouders - Koningin Emmaschool

BSO

Wij hebben goede contacten met een tweetal organisaties die opvang bieden.

Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS)

De SKOS heeft een locatie in onze Koningin Emmaschool die gebruikt wordt voor voorschoolse opvang (ongeacht de leeftijd van het kind) en voor naschoolse opvang voor de kinderen in groep 1 t/m 4: Bommelstein. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan naar onze eigen locatie Bengelstein. De BSO is op maandag t/m vrijdag na schooltijd open tot 18.30 uur. Ook in de vakanties en op studie- en margedagen is er opvang. De SKOS is een professionele kinderopvang-organisatie met een helder beleid en volop aandacht voor kwaliteit. Het pedagogisch beleid van onze school en van de opvang zijn op elkaar afgestemd.

De SKOS biedt kinderen en ouders handige extra’s, zoals vervoer naar clubjes of zwemles of een bezoek van de kinderkapper.

In de zomervakantie is er op alle BSO’s een extra activiteitenaanbod voor de oudere kinderen, waarbij ze zelf kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Dat mag ook op een andere dag of een andere locatie zijn.

Voor meer informatie of aanmelding neemt u contact op met het hoofdkantoor van de SKOS, T: 023-5379290
W: www.skos.nl

Een andere organisatie voor BSO is SportFever.

Sportfever SportBSO staat volledig in het teken van bewegen. Sport en spel omvat meer dan alleen deelnemen; verzorgen, coachen, leiden en natuurlijk enthousiasmeren. Sport is een samenkomst van tal van eigenschappen, in sportief en motorisch opzicht. Presteren mag, maar het kennismaken met sporten en bewegen; het plezier hierin krijgen, het kunnen groeien in sociale omgang horen daar ook bij. Contactgegevens van SportFever:

Clubhuis DSS kantine
Jaap Edenlaan 7 in Haarlem
T: 06-21107478
W: www.sportfever.nl
E: info@sportfever.nl