Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Geschiedenis KES

Geschiedenis KES

De onderstaande informatie over de Koningin Emmaschool is verstrekt door mevrouw Kelderhuis-de Jong, leerlinge van onze school van 1939 tot 1945.

Tussen 1920 en 1934 vinden bouwactiviteiten plaats in het gedeelte ten noorden van de Jan Gijzenkade. In dit gebied staan dan nog verschillende boerderijen.

De huizen aan de Jan Gijzenkade tussen Rijksstraatweg en Roerdompstraat zijn in 1935 gebouwd. In 1937 is er een bouwaanvraag ingediend voor het bouwen van een school.

Op 12 april 1938 werd de bouwvergunning verleend. Architect van Kempen heeft het gebouw aan het Roerdompplein ontworpen. Op 26 april 1938 werd de fundering voor het gebouw aan de Raafstraat gelegd en op 21 september 1938 opende de Koningin Emmaschool de deuren voor de eerste leerlingen. De drie lokalen aan de Raafstraat, de latere kleuterschool, vormden het deel van onze school dat het eerst gebouwd is.

Op 23 maart 1939 werd het gebouw aan het Roerdompplein officieel geopend door het hoofd van de school, de heer Belger.

In 1940 wordt de heer Belger opgevolgd door de heer Jongkind, die afkomstig is uit Heerenveen.

In de winter worden er op het voorplein sneeuwballengevechten gehouden, waar ook de leerkrachten aan meedoen. Ook toen al stonden er op het grote plein twee bomen. Om de bomen stonden ronde banken.

Tijdens de oorlog wordt de heer Jongkind opgepakt. Het vermoeden is dat hij verraden is, omdat hij voor de koningin had gebeden. Gelukkig waren er geen ernstige gevolgen, noch voor de heer Jongkind, noch voor de school.

Uit 1943 dateert onderstaande foto: alle kinderen en alle leerkrachten van de Koningin Emmaschool in dat jaar. 

Juffrouw Roozenboom gaf les aan de eerste klas, juffrouw Daudij aan de tweede klas. Na enkele jaren kwam juffrouw Engelgeer in haar plaats.

Meester Groot stond in de derde klas; hij las altijd spannende verhalen voor. In de vierde klas kregen de kinderen les van meester de Groot. Hij was erg streng en gaf strafwerk.

In de vijfde klas stond de heer Overgaauw. Mevrouw Kelderhuis heeft ook in de zesde klas les van hem gehad. Het hoofd van de school, de heer Jongkind, werkte in de zevende klas.

Juffrouw Grauwelman gaf handwerken, en de heer Jongsma was conciërge. Hij woonde tegenover de school, in de Raafstraat.

Op maandagochtend nam ieder kind een centje mee voor “het nikkertje”. Dat was een mooi doosje met een knielend negerjongetje erop. Als je het geld in het gleufje deed, knikte het jongetje met z’n hoofdje, als dank.

Mevrouw Kelderhuis leerde in de vijfde klas brieven schrijven. De kinderen gingen corresponderen met de vijfde klas van de vorige school van de heer Jongkind in Heerenveen. Hieruit ontstonden soms jarenlange vriendschappen, met logeerpartijen over en weer.

In de vijfde en zesde klas hadden de kinderen de mogelijkheid om franse lessen te volgen. Dat gebeurde na schooltijd, in het groene gebouw op het achterplein.

De telefoon deed voorzichtig aan de intrede, en de heer Jongkind vond dat de kinderen netjes moesten leren telefoneren. In de zesde klas leerden de kinderen eerst hoe een telefoongesprek begonnen, gevoerd en beëindigd hoort te worden. Daarna moesten ze het in de praktijk oefenen. Om de beurt belden ze allemaal een keer op naar een mevrouw, die de heer Jongkind speciaal hiervoor had gevraagd.

Op zondag werd de gymzaal gebruikt voor de kerkdiensten van de Hervormde Kerk Haarlem-Noord en Spaarndam. Uit deze tijd dateert de hiernaast afgebeelde foto.

In 1953 kreeg deze gemeente een eigen gebouw: de Sionskerk aan de Eksterlaan.

School en kerk waren in die tijd nauw met elkaar verbonden. Er werd veel samengewerkt, en het onderwijzend personeel werd aangenomen door Ds G.H. van der Woord en Ds J. Kroon van de Hervormde Gemeente.

De piano, die nog steeds in een van onze lokalen staat en nog altijd in gebruik is, is door de moeder van mevrouw Kelderhuis aan de school geschonken, zodat de kinderen tijdens hun gymnastiekonderwijs begeleid kon worden.

In 1959 nam de heer Jongkind afscheid van de Emmaschool; hij vertrok naar Enschede.

Zijn opvolger was de heer Wormgoor. Hij werd op zijn beurt opgevolgd door de heer de Zeeuw, die tot 1978 aan de school verbonden bleef.

De heer de Zeeuw werd opgevolgd door de heer Stoute, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door de heer Scholten.

In 1948 werd er een vleugel aan de school gebouwd: de kleine zijvleugel aan de achterkant. Hierin vond de Lom-school onderdak. In 1983 ging de Lom-school er uit, en kwam de Charlotte de Bourbonschool in deze vleugel. Vrij snel daarna is de Charlotte opgegaan in de Emmaschool.

Mocht u als bezoeker van onze website beschikken over meer informatie ten aanzien van de historie van onze school, dan vinden wij het fijn als u daarover contact met ons opneemt.

U kunt dit doen door te mailen naar de directeur of telefonisch op 023-5370413.